Grb mesta Ljubljana

Grbi
natisni

 

Nastajanje grba Mesta Ljubljane (današnji MOL) v začetku devetdesetih let.

Ljubljana v svoji dolgi zgodovini od 12. stol. do konca 20. stol. Izmenjala množico svojih grbov. V zadnjih desetletjih prejšnjega stoletja je nastala potreba po urejenem mestnem simbolu. Že v drugi polovici sedemdesetih let je Valt Jurečič začel proučevati zgodovino simbolike našega glavnega mesta.

 

Na ravni proučevanje heraldike nekdanjih simbolov Mesta Ljubljane je moral zaprositi za strokovno pomoč mednarodno uveljavljenih strokovnjakov (prof. dr. Hanns Jäger-Sunstenau, mag. Hildegard Mandl Kropaček, dr. Zdenko G. Alexy), od slovenskih strokovnjakov pa je nastopal v tej strokovni komisiji prof. dr. Božo Otorepec kot končni strokovni arbiter nastajajoče prenove grba.

Pri zasnovah grba so bile upoštevane že uveljavljene norme heraldične restitucije. Dokončno priznan atribut zmaja (lintverna), ki ga je v grb uvedel J. W. Valvazor in ni bil nikoli heraldično pravno utemeljen.

 

Prva podoba prenovljenega grba Mesta Ljubljane je nastala v letu 1987. Ker je na njej preveč opazen vpliv heraldičnega historicizma in pojavljajoče se secesije, smo morali grb razvijati dalje.

Osnutek grba Mesta Ljubljana 1987

 

V osnutku grba iz leta 1988 je poudarjena arhitektura ljubljanske trdnjave, saj mora biti posebej zaznavno obzidje in trdnjavski stolp („donžon“) izza njega.

Osnutek grba Mesta Ljubljana 1988

 

V letu 1989 smo se lotili podobe zmaja, arbiter je predlagal, da njegovo podobo povzamemo po gotskem tiparju (pečatniku) z grbom Mesta Ljubljane.

Osnutek grba Mesta Ljubljana 1989

 

V letu 1990 je študij ljubljanskih grbov iz obdobja zadnjih 100 let je privedel do podobe glavnega atributa s trostranim (vidnim) obzidjem in vencem sedmih cin ter dvostranim (vidnim) stolpom s petimi cinami.

Osnutek grba Mesta Ljubljana 1990

 

Osnutek grba iz leta 1991. Novejše upodobitve ljubljanskih grbov predstavljajo namesto zmaja lintverna v zeleni barvi. Komisija se je za to odločila kljub barvni neustreznosti zelenega zmaja na rdečem ščitu.

Osnutek grba Mesta Ljubljana 1991

 

Leta 1992 smo z zavihanim repom lintverna njegovo sicer asimetrično podobo uravnotežili in likovno razgibali. Likovno podobo vhoda v obzidje tega grba je bila dopolnjena s zlato dvižno zaporno rešetko kot neobhodnim atributom utrjenosti mesta. To izvedbo grba je dokončno potrdil tudi naš mednarodno uveljavljen sfragistik prof. dr. B. Otorepec (SAZU) s svojim podpisom.

Grb je bile leta 1992 sprejet po Sekretariatu za kulturo Mesta Ljubljane.

Dokončna verzija grba Mesta Ljubljana leta 1992 s podpisom arbiterja prof. dr. B. OtorepcaLeta 1994 je bil grb nekoliko spremenjen (profaniran), nakar je bil po dveletnih prizadevanjih prof. dr. B. Otorepca iz SAZU in V. Jurečiča iz HV društva Heraldica Slovenica ponovno uveden grb iz leta 1992.

Nepravilen grb Ljubljane iz leta 1995

(1.) OBLIKA ŠČITA
(2.) PODOBA LINTVERJA
(3.) ŠTEVILO CIN V VENCU STOLPA
(4.) VELIKOST STOLPA IN ZIDNEGA VENCA
(5.) PODOBA IN VELIKOST OKEN V STOLPU
(6.) ŠEVILO CIN NA OBZIDJU
(7.) VELIKOST OKEN V OBZIDJU
(8.) PODOBA IN VELIKOST VHODNIH VRAT
(9.) NEPRAVILNA PODOBA TROHRIBA
(10.) LINTVER STOJI V PRAZNINI OKEN

 

Leta 2009 je bil grb ponovno heraldično neustrezno spremenjen (profaniran), nakar je bil v obdobju naslednjega leta ponovno popravljen.

(1.) OBZIDJE NI SORAZMERNO CELOTNEMU ATRIBUTU
(2.) NEUSKLAJENOST ODPRTIN V OBZIDJU
(3.) PREŠIROKO DIMENZIONIRAN VENEC CIN NA STOLPU
(4.) NEPRIMERNO OBLIKA OKEN NA STOLPU
(5.) PODOBA LINTVERNA NI IZRISANA

 

HV društvo Herold in Valt Jurečič so izdelali za simboliko MOL (grb, zastava, občinske štampiljke) mapo DOS (Dokument občinske simbolike) s pripadajočo mapo ADOS, kar je MOL pred koncem leta tudi sprejel.

 

Več o simboliki Ljubljane si lahko preberete v knjigi Zgodovina grba mesta Ljubljane, avtorjev dr. Boža Otorepca in Valta Jurečiča.